Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri