Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân gặp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patty Murray

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp lãnh đạo Thụy Sĩ, Latvia và tiếp Thị trưởng New York (Mỹ)

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân gặp lãnh đạo Thụy Sĩ, Latvia và tiếp Thị trưởng New York (Mỹ)

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên hợp quốc và Hoa Kỳ

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Liên hợp quốc và Hoa Kỳ