Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Sức mạnh đại đoàn kết tạo

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân: Sức mạnh đại đoàn kết tạo "động lực" đưa đất nước vượt qua khó khăn

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại di tích Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân dâng hương tại di tích Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân làm việc với Binh đoàn 12 và Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mời tiệc trà Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân mời tiệc trà Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou