Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó tổng thống Nam Phi

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân hội đàm với Phó tổng thống Nam Phi

Hoạt động của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Nam Phi

Hoạt động của Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân tại Nam Phi

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp lãnh đạo đảng cầm quyền, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân gặp lãnh đạo đảng cầm quyền, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi

Hoạt động của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Mozambique

Hoạt động của Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân tại Mozambique

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Tĩnh

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Tĩnh