Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Qatar

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân: Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Qatar

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Mong muốn kết quả hợp tác thực chất trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân: Mong muốn kết quả hợp tác thực chất trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thích ứng xu thế thời đại

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân: Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thích ứng xu thế thời đại

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Sức mạnh đại đoàn kết tạo

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân: Sức mạnh đại đoàn kết tạo "động lực" đưa đất nước vượt qua khó khăn

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Phó chủ tịch nước Thị Ánh Xuân thăm và làm việc tại huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk