“Mùa xuân đầu tiên” – lời nhắn gửi của nhạc sĩ Văn Cao

“Mùa xuân đầu tiên” – lời nhắn gửi của nhạc Văn Cao

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhạc sĩ Văn Cao

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhạc Văn Cao

Sống lại những thời khắc lịch sử trong đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Văn Cao

Sống lại những thời khắc lịch sử trong đêm nhạc tôn vinh nhạc Văn Cao