Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng hát tôn vinh tình phụ tử nhân Ngày của Cha

Nghệ Ưu Hoàng Tùng hát tôn vinh tình phụ tử nhân Ngày của Cha

Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng lắng sâu cảm xúc hát “Tôi thương mẹ tôi”

Nghệ Ưu Hoàng Tùng lắng sâu cảm xúc hát “Tôi thương mẹ tôi”