Khai mạc Hội thao thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân

Khai mạc Hội thao thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Báo Quân đội nhân dân

3-10-1945: Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

3-10-1945: Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống

Ngày 9-9-1945: Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc

Ngày 9-9-1945: Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc