3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

3.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách hội

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về xử lý nợ tại Ngân hàng Chính sách hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự giao ban đầu Xuân Kỷ Hợi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự giao ban đầu Xuân Kỷ Hợi tại Ngân hàng Chính sách hội

Đối tượng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội

Đối tượng vay vốn Ngân hàng Chính sách hội

Ngân hàng Chính sách xã hội phải nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo

Ngân hàng Chính sách hội phải nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo