Chung tay vì sức khỏe, tạo sinh kế cho nạn nhân da cam

Chung tay vì sức khỏe, tạo sinh kế cho nạn nhân da cam

Điểm tựa vững chắc của nhân dân trước cơn hoạn nạn

Điểm tựa vững chắc của nhân dân trước cơn hoạn nạn

Thanh Hóa tiếp nhận tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19

Thanh Hóa tiếp nhận tro cốt nạn nhân tử vong do Covid-19

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam

Tưởng niệm, cầu nguyện cho nạn nhân Covid-19

Tưởng niệm, cầu nguyện cho nạn nhân Covid-19

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do Covid-19

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do Covid-19

Tổng kết Chương trình nhắn tin từ thiện vì nạn nhân da cam

Tổng kết Chương trình nhắn tin từ thiện vì nạn nhân da cam

Kết nối, đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam

Kết nối, đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam