Cách nào để chống nạn bạo hành nhân viên y tế?

Cách nào để chống nạn bạo hành nhân viên y tế?

Nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam

Nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam

Chung tay hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân da cam

Chung tay hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân da cam

Bệnh viện Quân y 120: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 nạn nhân chất độc da cam

Bệnh viện Quân y 120: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 nạn nhân chất độc da cam