Yên Bái: Huy động hàng trăm người chữa cháy rừng ở huyện Mù Cang Chải

Yên Bái: Huy động hàng trăm người chữa cháy rừng ở huyện Cang Chải

Yên Bái: Xuất hiện băng giá ở vùng cao Mù Cang Chải

Yên Bái: Xuất hiện băng giá ở vùng cao Cang Chải

"Mùa vàng" Cang Chải mời gọi du khách

Vùng lũ Mù Cang Chải đang dần hồi sinh

Vùng lũ Cang Chải đang dần hồi sinh

Bộ đội Sư đoàn 316 hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả do mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Bộ đội Sư đoàn 316 hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả do mưa lũ tại huyện Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Chủ động: Bài học từ vùng lũ Mù Cang Chải

Chủ động: Bài học từ vùng lũ Cang Chải

Sư đoàn 316 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vùng lũ Mù Cang Chải, Yên Bái

Sư đoàn 316 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vùng lũ Cang Chải, Yên Bái

Bộ đội Sư đoàn 316, Quân khu 2 và cô trò Mù Cang Chải vượt lũ

Bộ đội Sư đoàn 316, Quân khu 2 và cô trò Cang Chải vượt lũ

Bộ đội chủ lực Quân khu 2 nơi tâm lũ Mù Cang Chải

Bộ đội chủ lực Quân khu 2 nơi tâm lũ Cang Chải

Tất cả vì đồng bào vùng lũ Mù Cang Chải

Tất cả vì đồng bào vùng lũ Cang Chải