Hàn Quốc sẽ tăng số lượng máy bay không người lái

Hàn Quốc sẽ tăng số lượng máy bay không người lái

Lần đầu tiên sẽ có máy bay không người lái xếp hình (drone light) xuất hiện trên Vịnh Hạ Long

Lần đầu tiên sẽ có máy bay không người lái xếp hình (drone light) xuất hiện trên Vịnh Hạ Long

Nga: Khai trương Trung tâm giáo dục liên bang đầu tiên về huấn luyện điều khiển máy bay không người lái (UAV)

Nga: Khai trương Trung tâm giáo dục liên bang đầu tiên về huấn luyện điều khiển máy bay không người lái (UAV)

Iran: Rơi máy bay không người lái

Iran: Rơi máy bay không người lái