Máy bay hạ cánh khẩn, phi công qua đời

Máy bay hạ cánh khẩn, phi công qua đời

Rơi máy bay chở hàng tại Hy Lạp

Rơi máy bay chở hàng tại Hy Lạp

Chớp thời cơ, diệt máy bay địch

Chớp thời cơ, diệt máy bay địch

Máy bay chở 22 người mất tích tại Nepal

Máy bay chở 22 người mất tích tại Nepal