Viettel có tần số mới cho mạng 4G

Viettel có tần số mới cho mạng 4G

Viettel tiếp tục nâng cao chất lượng mạng 4G

Viettel tiếp tục nâng cao chất lượng mạng 4G

Viettel triển khai mạng 4G trên băng tần 1800MHz và 2100MHz

Viettel triển khai mạng 4G trên băng tần 1800MHz và 2100MHz

Cuba bắt đầu thử nghiệm mạng di động 4G

Cuba bắt đầu thử nghiệm mạng di động 4G

Cuba thử nghiệm dịch vụ mạng di động 4G

Cuba thử nghiệm dịch vụ mạng di động 4G

Sớm cấp phép băng tần riêng để mạng 4G

Sớm cấp phép băng tần riêng để mạng 4G "tăng tốc"

Trung Quốc: Gần 1 tỷ người dùng mạng 4G

Trung Quốc: Gần 1 tỷ người dùng mạng 4G

Viettel khai trương dịch vụ mạng 4G tại Đông Timor

Viettel khai trương dịch vụ mạng 4G tại Đông Timor

Công bố nhà mạng có chất lượng 4G tốt

Công bố nhà mạng có chất lượng 4G tốt

Bộ TT&TT sẽ giám sát chất lượng mạng 4G của các nhà mạng

Bộ TT&TT sẽ giám sát chất lượng mạng 4G của các nhà mạng