Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả với thiên tai, thảm họa

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động chuẩn bị để ứng phó hiệu quả với thiên tai, thảm họa

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động trước thiên tai, thảm họa, dịch bệnh

Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự: Chủ động trước thiên tai, thảm họa, dịch bệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành Phiên họp thứ 20, xem xét dự án Luật Phòng thủ dân sự

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống luật

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Dự thảo Luật Phòng thủ dân sự bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống luật

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là yêu cầu của thực tiễn

Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự là yêu cầu của thực tiễn

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội dự án Luật Phòng thủ dân sự

Đại tướng Phan Văn Giang trình Quốc hội dự án Luật Phòng thủ dân sự