Ai Cập, Pháp, Jordan kêu gọi lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza

Ai Cập, Pháp, Jordan kêu gọi lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza

Thế giới ngày càng đồng thuận về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Thế giới ngày càng đồng thuận về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Gaza

Qatar thiết lập trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

Qatar thiết lập trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

Xung đột Hamas-Israel: Phong trào Hamas sẵn sàng đổi 50 con tin lấy lệnh ngừng bắn

Xung đột Hamas-Israel: Phong trào Hamas sẵn sàng đổi 50 con tin lấy lệnh ngừng bắn

Israel phủ nhận thông tin về lệnh ngừng bắn tại Gaza

Israel phủ nhận thông tin về lệnh ngừng bắn tại Gaza