Hungary ra điều kiện ủng hộ lệnh cấm vận dầu mỏ Nga của EU

Hungary ra điều kiện ủng hộ lệnh cấm vận dầu mỏ Nga của EU