Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Ngành Công thương từng bước vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng

Phó thủ tướng Văn Thành: Ngành Công thương từng bước vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng