Gìn giữ, nâng niu làn điệu dân ca ví, giặm

Gìn giữ, nâng niu làn điệu dân ca ví, giặm

Người phụ nữ “da cam” say mê làn điệu dân ca

Người phụ nữ “da cam” say mê làn điệu dân ca

“Giữ lửa” cho những làn điệu dân ca

“Giữ lửa” cho những làn điệu dân ca

Gìn giữ những làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ

Gìn giữ những làn điệu dân ca, dân nhạc, dân