Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Lâm Đồng : 9 tháng đầu năm 2022 đạt tổng thu ngân sách nhà nước ước gần 11.000 tỷ đồng

Lâm Đồng : 9 tháng đầu năm 2022 đạt tổng thu ngân sách nhà nước ước gần 11.000 tỷ đồng