Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân