Kinh tế biển đóng góp hơn 40% GRDP của tỉnh Ninh Thuận

Kinh tế biển đóng góp hơn 40% GRDP của tỉnh Ninh Thuận

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biển Kiên Giang

Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên vùng biển Kiên Giang

Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm từ Bình Thuận

Hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm từ Bình Thuận

Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng

Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Hồng

Lấy kinh tế biển là trọng tâm trong phát triển tỉnh Quảng Ngãi

Lấy kinh tế biển là trọng tâm trong phát triển tỉnh Quảng Ngãi

Đưa Phú Yên thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển

Đưa Phú Yên thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển

Phát triển bền vững kinh tế biển ở Bạc Liêu và những vấn đề đặt ra

Phát triển bền vững kinh tế biển ở Bạc Liêu và những vấn đề đặt ra

Điện lực Trường Sa góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo

Điện lực Trường Sa góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo