Tìm lời giải bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống

Tìm lời giải bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống

Mục tiêu kép của kiến trúc Việt Nam thời hội nhập

Mục tiêu kép của kiến trúc Việt Nam thời hội nhập

Ghi dấu tài năng một kiến trúc sư trẻ

Ghi dấu tài năng một kiến trúc sư trẻ

Tập đoàn BRG được vinh danh “Vì sự phát triển Kiến trúc” tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023

Tập đoàn BRG được vinh danh “Vì sự phát triển Kiến trúc” tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023

Nét mới trong Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2023

Nét mới trong Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2023

Định vị vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển đất nước

Định vị vai trò của kiến trúc đối với sự phát triển đất nước

Triển lãm gần 300 tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Triển lãm gần 300 tư liệu, hình ảnh về kiến trúc Phật giáo Việt Nam

Thúc đẩy phát triển kiến trúc xanh thực chất

Thúc đẩy phát triển kiến trúc xanh thực chất