Chi đội Kiểm ngư số 4 sát cánh cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Chi đội Kiểm ngư số 4 sát cánh cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Chi đội Kiểm ngư số 4: Chuẩn bị chu đáo để đón Tết trên biển

Chi đội Kiểm ngư số 4: Chuẩn bị chu đáo để đón Tết trên biển

Kiểm ngư đồng hành với ngư dân

Kiểm ngư đồng hành với ngư dân

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu tàu cá gặp nạn

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu tàu cá gặp nạn