Chi đội Kiểm ngư số 4: Chuẩn bị chu đáo để đón Tết trên biển

Chi đội Kiểm ngư số 4: Chuẩn bị chu đáo để đón Tết trên biển

Kiểm ngư đồng hành với ngư dân

Kiểm ngư đồng hành với ngư dân

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu tàu cá gặp nạn

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu tàu cá gặp nạn

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu hộ tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu hộ tàu cá Quảng Ngãi bị mắc cạn

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu hộ thành công tàu cá Quảng Ngãi

Chi đội Kiểm ngư số 4 cứu hộ thành công tàu cá Quảng Ngãi