Bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng

Những người thầy dạy chữ Khmer

Những người thầy dạy chữ Khmer

Cách làm giàu của Chi hội trưởng cựu chiến binh người dân tộc Khmer

Cách làm giàu của Chi hội trưởng cựu chiến binh người dân tộc Khmer

Du lịch trải nghiệm khám phá văn hóa chùa Khmer

Du lịch trải nghiệm khám phá văn hóa chùa Khmer

Chùa Kh'leang-Nét văn hóa độc đáo của người Khmer Sóc Trăng

Chùa Kh'leang-Nét văn hóa độc đáo của người Khmer Sóc Trăng

Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer

Chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào Khmer

Nơi lưu giữ văn hóa đời sống đồng bào Khmer

Nơi lưu giữ văn hóa đời sống đồng bào Khmer

Nghề truyền thống giúp phụ nữ Khmer tăng thu nhập

Nghề truyền thống giúp phụ nữ Khmer tăng thu nhập

Đồng bào Khmer chung tay xây dựng đường hoa kiểu mẫu

Đồng bào Khmer chung tay xây dựng đường hoa kiểu mẫu

Cầu nối ý Đảng lòng dân trong vùng đồng bào Khmer Sóc Trăng

Cầu nối ý Đảng lòng dân trong vùng đồng bào Khmer Sóc Trăng