Nghệ thuật múa chằn của đồng bào Khmer

Nghệ thuật múa chằn của đồng bào Khmer

Chuyện về những ngôi chùa Khmer nuôi giấu cán bộ cách mạng

Chuyện về những ngôi chùa Khmer nuôi giấu cán bộ cách mạng

Sóc Trăng: Tặng quà cán bộ hội viên người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay

Sóc Trăng: Tặng quà cán bộ hội viên người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay

Học tiếng Khmer để giúp đồng bào

Học tiếng Khmer để giúp đồng bào

Niềm vui của đồng bào Khmer ở Trà Vinh

Niềm vui của đồng bào Khmer ở Trà Vinh