Chung kết Cuộc thi hát Bài hát K-pop tôi yêu

Chung kết Cuộc thi hát Bài hát K-pop tôi yêu

Tổ chức cuộc thi hát “Bài hát K-pop tôi yêu”

Tổ chức cuộc thi hát “Bài hát K-pop tôi yêu”

Chương trình K-pop Lovers Festival 2022

Chương trình K-pop Lovers Festival 2022

Ra mắt video K-pop bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam

Ra mắt video K-pop bằng ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam