Bộ tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Bộ tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: Quân dân khẩn trương khắc phục hậu quả

Lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: Quân dân khẩn trương khắc phục hậu quả

Lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: Đã có 1 người chết, 15 ngôi nhà bị cuốn sập

Lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: Đã có 1 người chết, 15 ngôi nhà bị cuốn sập