Trên thao trường huấn luyện

Trên thao trường huấn luyện

Hiệu quả từ phần mềm mô phỏng huấn luyện

Hiệu quả từ phần mềm mô phỏng huấn luyện

Kết hợp huấn luyện với xây dựng bản lĩnh bộ đội

Kết hợp huấn luyện với xây dựng bản lĩnh bộ đội

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2023

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên thi cán bộ huấn luyện giỏi năm 2023

Bám sát thực tế, huấn luyện hiệu quả

Bám sát thực tế, huấn luyện hiệu quả

Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân): Xây dựng chỉ tiêu, định mức cụ thể trong huấn luyện giỏi

Trung đoàn 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân): Xây dựng chỉ tiêu, định mức cụ thể trong huấn luyện giỏi

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 82

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 82