Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 thành công trên mong đợi

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hội nghị Nghị trẻ toàn cầu lần thứ 9 thành công trên mong đợi

Tuyên bố của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, Việt Nam

Tuyên bố của Hội nghị Nghị trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, Việt Nam

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Nghị trẻ toàn cầu lần thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ