Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân

Các học viện, nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022

Các học viện, nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022

Đoàn công tác Cục Nhà trường làm việc với Học viện Hậu cần

Đoàn công tác Cục Nhà trường làm việc với Học viện Hậu cần

Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân chúc mừng các học viện, nhà trường Quân đội

Đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân chúc mừng các học viện, nhà trường Quân đội

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học mới

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học mới

 Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2020-2021

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2020-2021

Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu thăm và làm việc tại Học viện Viettel

Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu thăm và làm việc tại Học viện Viettel

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học cho cán bộ, giáo viên, các học viện, nhà trường quân đội

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học cho cán bộ, giáo viên, các học viện, nhà trường quân đội