Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các học viện, nhà trường quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các học viện, nhà trường quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Tư vấn, hướng nghiệp học sinh Lâm Đồng vào các học viện, nhà trường Quân đội

Tư vấn, hướng nghiệp học sinh Lâm Đồng vào các học viện, nhà trường Quân đội

Nâng cao năng lực giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cho cán bộ, giảng viên các học viện, nhà trường kỹ thuật

Nâng cao năng lực giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành cho cán bộ, giảng viên các học viện, nhà trường kỹ thuật

Năm 2023, học viện, nhà trường Quân đội tuyển sinh hơn 4.300 chỉ tiêu

Năm 2023, học viện, nhà trường Quân đội tuyển sinh hơn 4.300 chỉ tiêu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân