Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân

Các học viện, nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022

Các học viện, nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022

Đoàn công tác Cục Nhà trường làm việc với Học viện Hậu cần

Đoàn công tác Cục Nhà trường làm việc với Học viện Hậu cần