Trao truyền nghệ thuật hát Then

Trao truyền nghệ thuật hát Then

Giao lưu đàn tính, hát then

Giao lưu đàn tính, hát then

Cô giáo người Tày giữ điệu hát then

Cô giáo người Tày giữ điệu hát then

Gìn giữ điệu hát Then ở bản Tày

Gìn giữ điệu hát Then ở bản Tày