Người hát ru mây trắng qua trời

Người hát ru mây trắng qua trời

Quân đoàn 4:Lời hát ru nâng bước chiến sĩ

Quân đoàn 4:Lời hát ru nâng bước chiến sĩ

Tiếng hát ru nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ

Tiếng hát ru nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ

Khơi dậy niềm yêu thích hát ru, hát dân ca

Khơi dậy niềm yêu thích hát ru, hát dân ca

Nữ chiến sĩ trẻ đam mê hát ru

Nữ chiến sĩ trẻ đam mê hát ru

Cục Tài chính tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca

Cục Tài chính tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca