Người hát ru mây trắng qua trời

Người hát ru mây trắng qua trời

Quân đoàn 4:Lời hát ru nâng bước chiến sĩ

Quân đoàn 4:Lời hát ru nâng bước chiến sĩ