Các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh được quy định thế nào, hình thức xử phạt ra sao, khi nào có hiệu lực?

Các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh được quy định thế nào, hình thức xử phạt ra sao, khi nào có hiệu lực?