Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ, quê Bắc Thái (trước đây)

Tìm thấy hài cốt liệt Nguyễn Văn Quỳ, quê Bắc Thái (trước đây)

Mong thông tin về 24 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Minh Đức

Mong thông tin về 24 hài cốt liệt được quy tập tại xã Minh Đức

Quy tập hài cốt liệt sĩ về Vũng Tàu

Quy tập hài cốt liệt về Vũng Tàu

Quân khu 2: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Quân khu 2: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt

Quân khu 4: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Quân khu 4: Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt tại Lào