Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ ở thôn Tân Định, xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị)

Tìm thấy một hài cốt liệt ở thôn Tân Định, xã Cam Thành (Cam Lộ, Quảng Trị)

Quân đoàn 3 quy tập một hài cốt liệt sĩ tại làng H’Reng

Quân đoàn 3 quy tập một hài cốt liệt tại làng H’Reng

Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Liên (Hướng Hóa, Quảng Trị)

Tìm thấy hai hài cốt liệt tại xã Tân Liên (Hướng Hóa, Quảng Trị)

Quân đoàn 3 quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ

Quân đoàn 3 quy tập, an táng hài cốt liệt

Bình Thuận truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Bình Thuận truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt

Tỉnh Hà Giang truy điệu và an táng 8 bộ hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Hà Giang truy điệu và an táng 8 bộ hài cốt liệt

Đắk Nông: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Đắk Nông: Truy điệu và an táng hài cốt liệt

Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt