Vàng giảm giá nhẹ

Vàng giảm giá nhẹ

Giá vàng hôm nay (30-6): Tiếp tục ngược chiều

Giá vàng hôm nay (30-6): Tiếp tục ngược chiều

Giá vàng hôm nay (29-6): Trái chiều

Giá vàng hôm nay (29-6): Trái chiều

Vàng tăng giá nhẹ

Vàng tăng giá nhẹ

Giá vàng giảm nhẹ

Giá vàng giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay (23-6): Trái chiều

Giá vàng hôm nay (23-6): Trái chiều

Vàng giảm giá nhẹ

Vàng giảm giá nhẹ