Giá vàng hôm nay (30-5): Ảm đạm

Giá vàng hôm nay (30-5): Ảm đạm