Giá vàng hôm nay (5-12): Có xu hướng tăng

Giá vàng hôm nay (5-12): Có xu hướng tăng

Vàng giảm giá

Vàng giảm giá

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm