Tại sao giá dầu thế giới khó hạ nhiệt?

Tại sao giá dầu thế giới khó hạ nhiệt?