Kỹ thuật ghép gan của Việt Nam vươn tầm thế giới

Kỹ thuật ghép gan của Việt Nam vươn tầm thế giới

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Lần đầu tiên tại Việt Nam ghép gan cứu sống bé gái ung thư

Lần đầu tiên tại Việt Nam ghép gan cứu sống bé gái ung thư