Thu hút FDI năm 2021 vượt mốc 31 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 18 tỷ USD

Thu hút FDI năm 2021 vượt mốc 31 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 18 tỷ USD

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thu hút nguồn vốn lớn FDI trước khó khăn do COVID-19

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thu hút nguồn vốn lớn FDI trước khó khăn do COVID-19

Các doanh nghiệp FDI lớn nói gì khi đầu tư vào Việt Nam trong đại dịch?

Các doanh nghiệp FDI lớn nói gì khi đầu tư vào Việt Nam trong đại dịch?

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành công của các doanh nghiệp FDI cũng là thành công của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thành công của các doanh nghiệp FDI cũng là thành công của Việt Nam

Việt Nam nằm trong nhóm các nước thu hút nhiều vốn FDI nhất thế giới

Việt Nam nằm trong nhóm các nước thu hút nhiều vốn FDI nhất thế giới

Dịch bệnh khiến châu Phi thất thu vốn FDI

Dịch bệnh khiến châu Phi thất thu vốn FDI

Việt Nam được đánh giá đang có vị thế tốt để thu hút FDI

Việt Nam được đánh giá đang có vị thế tốt để thu hút FDI

Sáng tạo, đột phá trong thu hút vốn FDI ở Bình Dương

Sáng tạo, đột phá trong thu hút vốn FDI ở Bình Dương

Hơn 974 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Bình Dương

Hơn 974 triệu USD vốn FDI đầu tư vào Bình Dương

CEPAL đánh giá FDI vào khu vực Mỹ Latinh trong năm 2020

CEPAL đánh giá FDI vào khu vực Mỹ Latinh trong năm 2020