Lễ hội Hoa hồng Fansipan năm 2024 với chủ đề Triệu đóa hồng tình yêu

Lễ hội Hoa hồng Fansipan năm 2024 với chủ đề Triệu đóa hồng tình yêu

Sa Pa: Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

Sa Pa: Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

Khai mạc Lễ hội Hoa Hồng Fansipan - Sa Pa

Khai mạc Lễ hội Hoa Hồng Fansipan - Sa Pa

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Săn mây trên đỉnh Fansipan

Săn mây trên đỉnh Fansipan