Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam kết thúc thi đấu vòng bảng

Army Games 2022: Đội tuyển Xe tăng Việt Nam kết thúc thi đấu vòng bảng

Army Games 2022: Lịch thi đấu của Đội tuyển xe tăng Việt Nam

Army Games 2022: Lịch thi đấu của Đội tuyển xe tăng Việt Nam