Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước đội tuyển Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại trước đội tuyển Thái Lan