Đoàn Trinh sát số 1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Đoàn Trinh sát số 1 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Đoàn Trinh sát số 1 cứu thành công ngư dân bị nạn trong đêm

Đoàn Trinh sát số 1 cứu thành công ngư dân bị nạn trong đêm