Điện ảnh Quân đội nhân dân và những thước phim xuyên thế kỷ

Điện ảnh Quân đội nhân dân và những thước phim xuyên thế kỷ

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Dấu ấn hình tượng Bộ đội Cụ Hồ ở Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức

Dấu ấn hình tượng Bộ đội Cụ Hồ ở Tuần phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức khai mạc tuần phim

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức khai mạc tuần phim

Báo Quân đội nhân dân Điện tử góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Báo Quân đội nhân dân Điện tử góp phần đưa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân

Ngày 17-8-1960 là ngày thành lập Điện ảnh Quân đội nhân dân

Ngày 17-8-1960 là ngày thành lập Điện ảnh Quân đội nhân dân