Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân

Ngày 17-8-1960 là ngày thành lập Điện ảnh Quân đội nhân dân

Ngày 17-8-1960 là ngày thành lập Điện ảnh Quân đội nhân dân

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân

Trung tướng Trịnh Văn Quyết làm việc với Điện ảnh Quân đội nhân dân

Điện ảnh Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Điện ảnh Quân đội nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba