Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Đặng Văn Lâm

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Đặng Văn Lâm