Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Sát thực tiễn để dân vận khéo

Sát thực tiễn để dân vận khéo

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Chị Huyền “dân vận khéo”

Chị Huyền “dân vận khéo”

Dân vận tốt để bảo vệ kho an toàn

Dân vận tốt để bảo vệ kho an toàn

Vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Người dân thay đổi địa chỉ nhận căn cước công dân sẽ được miễn phí vận chuyển

Người dân thay đổi địa chỉ nhận căn cước công dân sẽ được miễn phí vận chuyển