Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội trước Kỳ họp thứ 5

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội trước Kỳ họp thứ 5

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Thủy

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Thủy

Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam