Công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước

Công bố quyết định đặc năm 2022 của Chủ tịch nước

Đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Đặc cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước

Công bố Quyết định đặc năm 2021 của Chủ tịch nước

Đặc xá năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa

Đặc năm 2021: Quyết định nhân văn đặc biệt, đầy ý nghĩa

Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân

Chủ tịch nước quyết định đặc cho hơn 3.000 phạm nhân

Công an TP Hà Nội đề nghị đặc xá cho 59 phạm nhân

Công an TP Hà Nội đề nghị đặc cho 59 phạm nhân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Bắc Giang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc tại Bắc Giang

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc về Quyết định đặc xá năm 2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc về Quyết định đặc năm 2021