Việc nâng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân cần tính toán đến đặc thù công việc

Việc nâng tuổi nghỉ hưu của Công an nhân dân cần tính toán đến đặc thù công việc

Kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, 6 tháng đầu năm 2023 tại Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1

Kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, 6 tháng đầu năm 2023 tại Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn: Phải đặc biệt quan tâm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của người lao động trên công trường

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn: Phải đặc biệt quan tâm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của người lao động trên công trường

Khai thác lợi thế đặc thù, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Khai thác lợi thế đặc thù, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Binh chủng Đặc công: Gắn chặt công tác giáo dục chính trị vào mọi hoạt động của đơn vị

Binh chủng Đặc công: Gắn chặt công tác giáo dục chính trị vào mọi hoạt động của đơn vị

Khai mạc giải bóng đá, bóng chuyền Binh chủng Đặc công

Khai mạc giải bóng đá, bóng chuyền Binh chủng Đặc công

Đặc công, khổ luyện để lập chiến công

Đặc công, khổ luyện để lập chiến công