Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch cúm B

Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch cúm B