Nghệ An: Chiến sĩ “sao vuông” vượt nắng say sưa huấn luyện

Nghệ An: Chiến sao vuông” vượt nắng say sưa huấn luyện

Nữ chiến sĩ “sao vuông” vượt nắng, luyện nghiêm

Nữ chiến sao vuông” vượt nắng, luyện nghiêm

Những chiến sĩ

Những chiến "sao vuông" vượt sóng, vươn ra biển lớn

Chiến sĩ sao vuông nỗ lực giúp dân sau dông, lốc

Chiến sao vuông nỗ lực giúp dân sau dông, lốc

Nữ chiến sĩ “sao vuông” trên thao trường

Nữ chiến sao vuông” trên thao trường

Sân chơi bổ ích của chiến sĩ “sao vuông”

Sân chơi bổ ích của chiến sao vuông

Những chiến sĩ sao vuông luyện tập trên vùng biển Tây Nam

Những chiến sao vuông luyện tập trên vùng biển Tây Nam

Chiến sĩ

Chiến "sao vuông" nơi biên giới

Dấu ấn “chiến sĩ sao vuông” ở thành Nam

Dấu ấn “chiến sao vuông” ở thành Nam