Sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào?

Sử dụng căn cước công dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Công an: Người dân sẽ không thể bị theo dõi khi dùng thẻ căn cước gắn chip

Bộ trưởng Bộ Công an: Người dân sẽ không thể bị theo dõi khi dùng thẻ căn cước gắn chip

Từ ngày 3-12, xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 3-12, xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) sẽ có điểm gì mới?

Luật Căn cước công dân (sửa đổi) sẽ có điểm gì mới?

Bình Dương hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% người dân như thế nào?

Bình Dương hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% người dân như thế nào?

Băn khoăn việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Băn khoăn việc đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước

Nhiều địa phương hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn

Nhiều địa phương hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trước thời hạn